Doświadczenie dydaktyczne akademickie w latach 2006-2016:

1. Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego

       Konwersacje

       Gramatyka praktyczna

       Czytanie + słownictwo

       Pisanie

2. Landeskunde / Realioznawstwo / Wiedza o krajach niemieckojęzycznych

3. Proseminaria kulturoznawcze i literaturoznawcze

       Theatrum mortis humanae. Vom frühneuzeitlichen Verständnis des Todes (2007/2008)

       Die Kuriositäten der Welt aufgrund von Relationes Curiosæ aus den Jahren 1707-1709 (2009/2010)

       «Mit einem Pistol durch den Kopff erschossen…» Zur Kriminalität der Frühen Neuzeit (2009/2010) 

       Das verpestete Thorn (2010/2011)

       Thornische Wöchentliche Nachrichten. Das kulturelle Bild Thorns im 18. Jahrhundert (2010/2011)

       »Was ist Aufklärung?« – Überblick über das Zeitalter der Vernunft (2011/2012)

       Zasady przygotowania pracy dyplomowej, przeprowadzania kwerend i gromadzenia literatury badawczej (2011/2012)

4. Propedeutyka pracy naukowej

5. Historia literatury niemieckiej

6. Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa

7. Teoria literatury

8. Tłumaczenia pisemne polsko-niemieckie

9. Wstęp do kulturoznawstwa

10. Wstęp do literaturoznawstwa

Ponadto w zakresie pozaakademickim:

11. Nauczanie języka niemieckiego na poziomie A1-B2 (lekcje indywidualne, szkoły językowe)