Przy współpracy z Wydawnictwem Uniwersyteckim UMK powstaje polskie wydanie notatek generała Wehrmachtu Gottharda Heinriciego (1886-1971) z frontu wschodniego z lat 1941-1942. Wśród nich znajdują się dzienniki z kampanii wojennych i listy do rodziny, głównie do żony. Wkrótce w druku!

Data: 19 lipca 2016 - 31 sierpnia 2016