Certyfikowane kursy i szkolenia:

  1. Kurs pedagogiczny, organizowany przez Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2005
  2. Kurs grafiki komputerowej (Photoshop, CorelDraw), organizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu w ramach POKL, 2010
  3. "Tworzenie i realizacja projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, szkolenie organizowane przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Toruniu przy Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży, 2011