Konferencje / wykłady otwarte

Udział z referatem

 1. Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Zakład Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu na Wydziale Filologicznym UMK Symbolika mistyczna w literaturze romantycznej, Toruń 27-28.04.2006. Referat pt. Symbolika nocy w „Hymnach do nocy” Novalisa
 2. Konferencja naukowa Kontakty językowe i kulturowe w Europie (Sprach- und Kulturkontakte in Europa), zorganizowana przez Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 22-23.09.2007. Referat pt. Der «schwarze Tod» im Lichte der frühneuzeitlichen Stadtordnungen
 3. Międzynarodowe Kolokwium / Colloque International, Mythes et mythologies, zorganizowane przez Faculté de Droit Uniwersytetu w Amiens Universite de Picardie Jules Verne, Francja, Amiens 6-8.03.2008. Referat pt. Der Mythos des «guten» und «schlechten» Todes in der Frühen Neuzeit
 4. Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa Słowo jako wyraz duchowości człowieka: Koncepcje kształcenia filologicznego w edukacji regionalnej i europejskiej, organizowana przez Zakład Filologii Wydziału Humanistycznego Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze, 17-18.10.2008. Referat pt. «Die Feminierung des Gevatters» oder die Bedeutung und Dynamik des geschriebenen Wortes und die gedanklichen Vorstellungen eines Abstraktums
 5. VII konferencja z cyklu pt. Kultura i emocje, zatytułowana Groza. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, zorganizowana przez Katedrę Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 25-26.11.2008. Referat pt. Strach przed dżumą w gdańskich kazaniach pokutnych Joachima Weickhmanna z 1709 roku
 6. Międzynarodowa konferencja Représentations de la mort et les cimetières au Moyen-âge et à l’époque moderne, zorganizowana przez Centre D’etudes Médiévales Université de Picardie Jules Verne, Institut français de Prague, Czechy, Praga 15-16.12.2008. Referat pt. Merckwürdige Schand- und Laster-Thaten im «Theatrum Europaeum» 1618-1718
 7. Międzynarodowa konferencja Erotisme et sexualité, zorganizowana przez Centre D’etudes Médiévales Université de Picardie Jules Verne, Francja, Amiens 5-7.03.2009. Referat pt. «Der rechte Gebrauch und Mißbrauch des Ehe-Bettes». Von der frühneuzeitlichen Zügelung der sexuellen Triebe
 8.  Interdyscyplinarna sesja naukowa Dżuma, ospa, cholera, organizowana w ramach obchodów trzechsetnej rocznicy tego wydarzenia przy współudziale Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski Polskiej Akademii Nauk oraz Muzeum Historyczne Miasta Gdańska w dniach 21-22 maja 2009 r. Referat pt. Rola i działalność kaznodziejów w czasie epidemii dżumy w Gdańsku w roku 1709
 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Interkultureller Dialog in den Städten des Königlichen Preußen, zorganizowana przez Katedrę Filologii Germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Historisches Institut der Universität Potsdam oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 8-10.X.2009. Referat pt. Preußen in den Kosmographien des 17. und 18. Jahrhunderts
 10. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Specjalistyczna / Internationale und interdisziplinäre Fachkonferenz, nt. Die Entdeckung von Volk, Erziehung und Ökonomie im europäischen Netzwerk der Aufklärung, zorganizowana przez Universität Potsdam przy współpracy z Friedrich-Schiller-Universität Jena, Zentrale Wissenschaftliche Einrichtung „Deutsche Presseforschung“ Universität Bremen, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Reckahn 2-4.12.2009. Referat pt. Die Naturforschende Gesellschaft und die gemeinnützige Aufklärung
 11. XVI konferencja roczna, zorganizowana przez Wolfenbütteler Arbeitskreis für Bibliotheks-, Buch- und Mediengeschichte oraz Library and Information History Group, Volksbildung durch Lesestoffe im 18. und 19.Jh. Voraussetzungen – Medien – Topographie, Wolfenbüttel 20-22.09.2010. Referat pt. Volksaufklärung in Polen. Dargestellt am Beispiel der westpreußischen Städte Danzig, Thorn und Elbing
 12. Międzynarodowa Konferencja nt. Seuche und Mensch – Herausforderung in den Jahrhunderten, zorganizowana przez Medizinische Fakultät der Universität Rostock, Arbeitsbereich Geschichte der Medizin der Universität Rostock, Historisches Institut der Universität Rostock, Interdisziplinäre Fakultät der Universität Rostock, Gesellschaft der Förderer der Universität Rostock, Rostock 30-31.10.2010. Referat pt. „Die Pest der Seele“ – Zur religiösen Pestbewältigung in Danzig 1709
 13. Seminarium Literatur des Weichsellandes vom Barock bis in die Gegenwart, zorganizowane przez Bund der Danziger oraz Landsmannschaft Westpreußen w Ostsee-Akademie w Lübeck-Travemünde, Lübeck-Travemünde 13-15.05.2011. Referat pt. Danzig – Mythos der kleinen Heimat? Zur gegenwärtigen polnischen Prosa
 14. Workshop Reformatio Baltica. Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen des Ostseeraums, zorganizowana przez Klaipėdos universitetas Humanitarinių mokslų przy współpracy z Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald Theologische Fakultät oraz Universität Hamburg Fakultät für Geisteswissenschaften, Greifswald 15-18.03.2012.
 15. Seminarium Deutsche und Polen – Nachbarn in Europa. Weichselreise – Historisches Erbe entlang der Weichsel II, zorganizowane przez Akademischer Freundeskreis Danzig-Westpreußen w Lüneburgu, Lüneburg 25-28.05.2012. Referat pt. Danzig – Mythos der kleinen Heimat? Zur gegenwärtigen polnischen Prosa
 16. 31. Międzynarodowa konferencja nt. „Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století” / „Die Stadt in den Umbrüchen der Konfessionalisierung vom 15. bis zum 18. Jahrhundert”, zorganizowana w Pradze przez Archiwum Miasta Pragi, Instytut Historyczny Akademii Nauk Republiki Czeskiej oraz Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Karola w Pradze, Praga 9-10.10.2012. Referat pt. Zwischen der lutherischen Orthodoxie und dem Pietismus in Danzig im Ausgang des 17. Jahrhunderts
 17. XXXIV FORUM GEDANUM, konferencja zorganizowana przez Kulturwerk Danzig e.V. oraz Arbeitsgemeinschaft zur Rettung und Förderung Danziger Kulturgutes, Ostsee-Akademie, Lübeck-Travemünde 14-16.06.2013. Referat pt. Kampf gegen den pietistischen Schwarm-Teuffel. Zu Samuel Schelwigs Streitschriften des 17./18. Jahrhunderts in Danzig

 

Udział bierny, tłumaczenia konsekutywne

 1. Sympozjum Kościół a Żydzi i judaizm, Wydział Teologiczny UMK, 20.10.2005
 2. Zjazd Stowarzyszenia Germanistów Polskich wraz z konferencją, Toruń 12-14.05.2006
 3. VIII Konferencja Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do Spraw Edycji Źródeł, zorganizowana przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 17-19.05.2007
 4. Dyskusja panelowa w ramach VII Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, 19.04.2007, Zakon Krzyżacki: jak się tworzyła czarna legenda, czyli o wpływie nauki i polityki na obrazy historyczne, z udziałem dr. Bruno Plattera, Wielkiego Mistrza Zakonu Niemieckiego
 5. Międzynarodowa Ekumeniczna Konferencja Naukowa, zorganizowana przez Zakład Katechetyki i Pedagogiki Religii oraz Instytut Pedagogii, Zapoznane wymiary edukacji (Die Dimensionen der Bildung), Toruń 10-11.10.2007
 6. Międzynarodowe sympozjum z okazji 800-lecia urodzin św. Elżbiety połączone z wystawą, zorganizowane przez Wydział Teologiczny UMK, Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek Prowincji Toruńskiej, Duchowość Europy, święta Elżbieta – świadectwo miłości miłosiernej, Toruń 27-28.11.2007
 7. Międzynarodowe sympozjum Gemeinsame Tradition – ein Mythos? Das Verhältnis von Juden und Christen als Thema von Theologie und Religionspädagogik, zorganizowane przez Wydział Teologiczny UMK oraz Institut für Evangelische Theologie und Religionspädagogik der Universität Oldenburg, Oldenburg 6-8.05.2008

 

Wykłady otwarte

 1. Wykład otwarty, zorganizowany przez Polską Misję Historyczną, działającą przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu, nt. Die gemeinnützige Aufklärung am Beispiel der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig, Würzburg 20.07.2010.
 2. Spotkanie z cyklu „Toruń na językach”, zorganizowane w Sali kinowej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu przez Księgarnię Edukacyjno-Językową Polanglo w Toruniu, nt. Dialog wielokulturowy w Toruniu w XVII i XVIII wieku, Toruń 14.10.2010.
 3. Wykład otwarty w ramach Wissenswerkstatt w Staatsbibliothek zu Berlin, nt. Zwischen der lutherischen Orthodoxie und dem Pietismus in Danzig im Ausgang des 17. Jahrhunderts, Berlin 22.11.2012.