Monografie / publikacje książkowe:

1. Liliana Górska: Theatrum atrocissimorum fatorum. Religiöse Pestbewältigung in Danzig 1709. Tönning 2010; Der Andere Verlag, ISBN 978-3-86247-007-5, ss. 462.

2. Liliana Lewandowska: Samuel Schelwig (1643-1715). Dem (un)bekannten Danziger zum dreihundertsten Todestag : (Nie)znanemu gdańszczaninowi w trzechsetną rocznicę śmierci. Toruń 2015; Towarzystwo Naukowe w Toruniu, ISBN 978-83-65127-01-3, ss. 140.

  • 1
  • 2

 

Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych:

1. Liliana Górska: Funeralkultur in Danzig. Vom frühneuzeitlichen Übergang ins Jenseits. W: Studia Germanica Gedanensia. T. 15: Kultur in Danzig und Gdańsk im Wandel der Zeit. Red. A. Kątny. Gdańsk 2007, s. 17-31.

2. Liliana Górska: Der «schwarze Tod» im Lichte der frühneuzeitlichen Stadtordnungen. W: Studia Germanica Gedanensia. T. 17: Kontakty językowe i kulturowe w Europie. Sprach- und Kulturkontakte in Europa. Red. A. Kątny. Gdańsk 2008, s. 230-245.

Sprawozdanie z konferencji w "Studia Germanica Gedanensia", t. 16, red. A. Kątny, Gdańsk 2008, s. 248-251

3. Liliana Górska: Symbolika Nocy w „Hymnach do Nocy” Novalisa. W: Symbolika mistyczna w poezji romantycznej. Słowacki i inni. Red. G. Halkiewicz-Sojak, B. Paprocka-Podlasiak. Toruń 2009, s. 243-253.

4. Liliana Górska: Der Mythos des «guten» und «schlechten» Todes in der Frühen Neuzeit. W: Mythes et mythologies. Actes du Colloque international des 6,7 et 8 mars 2008 à Amiens (Medievales 45). Red. D. Buschinger. Amiens 2009, s. 134-142.

5. Liliana Górska: „Feminizacja ojca chrzestnego”, czyli znaczenie i dynamika słowa pisanego oraz myślowe przedstawienia pojęć abstrakcyjnych. W: Zeszyty Wydziału Humanistycznego / Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) nr 3: Słowo jako wyraz duchowości człowieka. Red. Z. Wąsik, J. Zaprucki. Jelenia Góra 2009, s. 237-250.

6. Liliana Górska: Das frühneuzeitliche Pestpredigeramt. W: Barok. Historia – Literatura – Sztuka XVI/1 (31) 2009, s. 127-147.

7. Liliana Górska: «Der rechte Gebrauch und Mißbrauch des Ehe-Bettes». Von der frühneuzeitlichen Zügelung der sexuellen Triebe. W: Erotisme et sexualité. Actes du Colloque international des 5,6 et 7 mars 2009 à Amiens (Medievales 47). Red. D. Buschinger. Amiens 2009, s. 94-99.

8. Liliana Górska: Dżuma – epidemia duszy i ciała? Sposoby zwalczania dżumy w nowożytnym Gdańsku. W: Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu nr 3 (2010): Człowiek wobec choroby. Red. B. Płonka-Syroka. Wrocław 2010, s. 279-309.

9. Liliana Górska: Religious Tensions in Early Modern Torun, a History of War and Peace? W: Historicizing Religion. Critical Approaches to Contemporary Concerns. Red. B. Borstner, S. Gartner, S. Deschler-Erb, Ch. Dalli, I.-M. D’Aprile. Pisa 2010, s. 103-119.

10. Liliana Górska: Die Naturforschende Gesellschaft und die gemeinnützige Aufklärung. W: Die Entdeckung von Volk, Erziehung und Ökonomie im europäischen Netzwerk der Aufklärung. Red. H. Schmitt, H. Böning, W. Greiling, R. Siegert. Bremen 2011, s. 97-114.

11. Liliana Górska: Rola i działalność kaznodziejów w czasie epidemii dżumy w Gdańsku w roku 1709. W: Dżuma, ospa, cholera. W trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii w Gdańsku i na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 1708-1711 (Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska i Instytut Historii PAN w dniach 21-22 maja 2009 roku). Red. E. Kizik. Gdańsk 2012, s. 85-98.

Recenzja w "Klio"

12. Liliana Górska: Abseits der Aufklärungszentren. Die Volksbildungssituation in der gemischtsprachigen Provinz Westpreußen um 1800. W: Volksbildung durch Lesestoffe im 18. und 19. Jahrhundert. Voraussetzungen – Medien – Topographie. Red. R. Siegert, P. Hoare, P. Vodosek. Bremen 2012, s. 301-322.

Recenzja tomu Volksbildung durch Lesestoffe

13. Liliana Górska: „Die Pest der Seele“ – Zur religiösen Pestbewältigung in Danzig 1709. W: Seuche und Mensch. Herausforderung in den Jahrhunderten. Red. C.Chr. Wahrmann, M. Buchsteiner, A. Strahl. Berlin 2012, s. 121-135.

Sprawozdanie z konferencji w "Klio"

14. Liliana Górska: Samuel Schelwig als Gegner pietistischer Tendenzen im Danzig des 17. und 18. Jahrhunderts. W: Westpreußen-Jahrbuch. T. 64 (2014), s. 57-66.

15. Liliana Lewandowska: Preußen in den Kosmographien des 17. und 18. Jahrhunderts. W: Vergangenes in Erinnerung rufen... Beiträge zur Kulturgeschichte des Königlichen Preußen. Red. L. Lewandowska, K. Szczerbowska-Prusevicius, W. Zientara. Münster 2014, s. 87-101.

16. Liliana Lewandowska: Warschauer „sogenannte Liebhaber der Wissenschaften. W: Das Fremde erfahren. Polen-Litauen, Deutschland und Frankreich in der frühneuzeitlichen Reiseliteratur. Red. W. Zientara, L. Lewandowska. Toruń 2014, s. 150-169.

17. Liliana Lewandowska: Zwischen der lutherischen Orthodoxie und dem Pietismus in Danzig im Ausgang des 17. Jahrhunderts. W: Documenta Pragensia XXXIII (Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století). Praha 2014, s. 483-505.

18. Liliana Lewandowska: Kampf gegen den pietistischen „Schwarm-Teuffel“. Zu Samuel Schelwigs Streitschriften aus dem Danzig des 17. und 18. Jahrhunderts. W: Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa. T. 22: Reformation. Oldenburg 2015, s. 175-187.

19. Liliana Lewandowska: Figura Smoka w Ap 12. W: Biblica et Patristica Thoruniensia Vol. 9 nr 1 (2016), s. 27-61.

20. Liliana Lewandowska: Danzig inmitten konfessioneller Lehrstreitigkeiten im 17. Jahrhundert. W: Reformatio Baltica. Kulturwirkungen der Reformation in den Metropolen des Ostseeraums. Red. H. Assel, J.A. Steiger, A.E. Walter. Berlin / Boston 2018, s. 511-521.

 

Redakcja książek:

1. Vergangenes in Erinnerung rufen... Beiträge zur Kulturgeschichte des Königlichen Preußen. Red. Liliana Lewandowska, Katarzyna Szczerbowska-Prusevicius, Włodzimierz Zientara, Münster LIT Verlag 2014, ss. 192. ISBN 978-3-643-12639-9.

Recenzja w H-Soz-U-Kult

Recenzja w Preußenland

Recenzja w Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung

2. Dwór polski i francuski w oczach podróżnych we wczesnych czasach nowożytnych. Katalog wystawy. Red. Włodzimierz Zientara, Liliana Lewandowska. Toruń 2014. 68 s. ISBN 978-83-940698-0-3. // La cour polonaise et française aux yeux des voyageurs du debut des temps modernes. Catalogue de l’exposition. Red. Włodzimierz Zientara, Liliana Lewandowska. Toruń 2014, ss. 68. ISBN 978-83-940698-1-0.

3. Das Fremde erfahren. Polen-Litauen, Deutschland und Frankreich in der frühneuzeitlichen Reiseliteratur. Red. Włodzimierz Zientara, Liliana Lewandowska. Toruń 2014, ss. 316. ISBN 978-83-940698-2-7.

Recenzja w Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung

4. Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. T. IV (maj 1536 - wrzesień 1542). Red. Krzysztof Kopiński, Janusz Tandecki, Liliana Lewandowska. Toruń 2017, ss. 478. ISBN 978-83-65127-25-9. ISSN 0082-5506.

5. Reformacja w Toruniu. Wpływ kultury ewangelickiej na rozwój miasta. Katalog wystawy w Muzeum Okręgowym w Toruniu 9 czerwca - 15 października 2017. Red. Joanna Arszyńska, Liliana Lewandowska, Aleksandra Mierzejewska. Toruń 2017, ss. 286. ISBN 978-83-231-3876-1.

 

Sprawozdania i recenzje:

1. Liliana Górska: Sprawozdanie z XVI Sympozjum Teologicznego „Kościół a Żydzi i judaizm – Nostra aetate 40 lat później”. W: Teologia i Człowiek 6 (2005), s. 281-283.

2. Liliana Górska: Mól książkowy. O pewnej szczególnej odmianie bibliofaga. Rzecz wydana z inspiracji osobą i osobowością Kustosza Jana Michała Krzemińskiego, Gdańsk 2012. W: Folia Torunensia 12 (2012), s. 133-135.

3. Recenzja wydawnicza: Glosarium wyrazów i zwrotów ze średniowiecznych źródeł pruskich. Oprac. K. Kopiński, J. Tandecki. Toruń 2011 (Liliana Górska).

4. Liliana Lewandowska: Bernhard Struck, Nie Zachód, nie Wschód. Francja i Polska w oczach niemieckich podróżnych w latach 1750–1850, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012, ss. 510. W: Klio 29(2)/2014, s. 237-240.

 

Teksty popularno-naukowe online:

1. Jak brat z bratem dla Miejskiego Portalu Społecznościowego: orbiToruń.pl (Liliana Górska).

2. Liliana Lewandowska: Diabeł pokonany, czyli rzecz o walce Samuela Schelwiga z pietyzmem (na stronie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie).

3. Liliana Lewandowska, Przed jubileuszem Reformacji. W: Głos uczelni. R. XXV (XLI), nr 12 (370), grudzień 2016, s. 35.

 

Ważniejsze tłumaczenia:

1. Zapoznane wymiary edukacji. Polsko-niemieckie Ekumeniczne Kolokwium Pedagogiczno-religijne. Verkannte Dimensionen der Bildung. Polnisch-deutsches Ökumenisches Pädagogisch-religiöses Kolloquium. Red. J. Bagrowicz, J. Michalski, J. Heumann, tłum. L. Górska et al. Toruń 2008.

2. Andrzej Radzimiński: Die Kirche im Deutschordensstaat in Preußen (1243-1525). Organisation - Ausstattung - Rechtsprechung - Geistlichkeit - Gläubige. Tłum. L. Lewandowska. Toruń 2014, ss. 346.

3. Gustav Liek: Miasto Lubawa w Prusach Zachodnich z uwzględnieniem Ziemi Lubawskiej. Tłum. L. Lewandowska, red. nauk. A. Radzimiński. Lubawa 2016, ss. 490.

4. Zapiski z czasu wojny. Front wschodni 1941-1942 w dokumentach Generała Heinriciego. Red. J. Hürter. Tłum. i red. nauk. L. Lewandowska. Toruń 2017, ss. 368.

 

  • 1. Zapoznane_wymiary
  • 2. Prussia_Sacra_4
  • 3. G._Liek_Lubawa
  • 4. Zapiski_z_czasu_wojny